APIE MUS

Paslaugos ir istorija

„Laupetra'' savo veiklą pradėjo siekadami sukurti aukščiausios kokybės ikiteisminių statybos ekspertizių, techninių vertinimų, statinių bei statybų techninės priežiūros paslaugas. Mūsų specialistų užduotis - sukauptų inžinerinių bei tesinių žinių pagalba padėti sukurti aukščiausios kokybės statybos produktus Lietuvos rinkoje.

Nuo bendrijos įsteigimo dienos laikomės ir sau keliame aukščiausius veiklos standartus. Ekspertizes, techninius vertinimus bei visas kitas paslaugas atliekame veikdami išimtinai nepriklausomai. Vertinimų metu nesivadovaujame prielaidomis, todėl mūsų klientai visada gauna aukščiausios kokybės paslaugas. Aktai, išvados bei kiti dokumentai sudaromi vadovaujantis LR įstatymų nuostatomis.

Laupetra kolektyvas ir darbo kultūra

Mūsų darbuotojai yra tai, kas daro mus unikalius. MB Laupetra kolektyvo branduolį sudaro atitinkamai atestuoti statybos inžinieriai, techninės priežiūros vadovai, statybų teisės specialistai.

Kuriant bendriją svarbiausi reikalavimai būsimiems nariams bei darbuotojams - sąžinigumas, nepaperkamumas, aukščiausia galima kvalifikacija. Džiaugiamės, kad šiai dienai MB Laupetra kolyktyvas pasižymi visomis čia išvardintomis sąvybėmis.